Разлика између плана испитивања, стратегије испитивања, тест случаја, тест скрипте, сценарија испитивања и услова испитивања

^