Унутрашње спајање против спољашњег спајања: Тачна разлика са примерима

^