Којимина нова игра ће „изазвати различите медије и изразе“

^