>

Композитор Метал Геар Солид 1-3 могао би знати зашто су се Којима и Конами раставили

^