Генератор случајних бројева (ранд & сранд) У Ц ++

^