>

Ево како Нова Гаме + / постгаме ради у Ниоху

^