Низ објеката у Јави: Како створити, покренути и користити

^