Реал 13: Сентинелс Аегис Рим промо статуа механизма изложена у Јапану

^