Повезана структура података листе на Ц ++ са илустрацијом

^