Структура података двоструко повезане листе у Ц ++ са илустрацијом

^