>

Кирбијева најбоља способност копирања очигледно је Доктор

^