>

Граниново објашњење за 'Метал Геар' има јачи смисао на јапанском

^