Заправо се не осјећам крваво обојен: Ритуал ноћи

^