2Б доводи крвну тачку у Асхину са овим Секиро модом

^