Поднесена је прва велика крпа у крви, која је ушла у тону, а на тржиште су стигли тонови нерфова са способношћу

^