Обрасци Ларавел и правила за валидацију са примером

^