ПЛ СКЛ колекције: угнежђена табела, асоцијативни низ и низ

^