Коришћење постпроцесора у ЈМетер-у (екстрактор регуларног израза)

^