Глумац Ратова звезде напустио је незабележене 4 глуме након 'чудних промена'

^